Správa a archivácia dokumentov

Naša spoločnosť rozvíja svoje podnikateľské aktivity v oblasti informačných technológii so špecializáciou na oblasť správy a archiváciu dokumentov. Sme uznávaní odborníci. Naši pracovníci pri riešeniach projektov čerpajú z viac ako dvadsaťročných skúseností. Ponúkame komplexné riešenia. Našim cieľom je spokojnosť zákazníka a kvalita vykonanej práce.

Naša ponuka

Klasická technológia archivácie

V súlade s činnosťou každej spoločnosti vznikajú dokumenty, 
ktoré vyžadujú relatívne značné nároky na správu i priestory 
pre ich ukladanie. Keďže zo zákona vyplýva, že každá firma musí svoje dokumenty archivovať, ponúkame Vám archívne priestory 
so zodpovedajúcim vybavením na ukladanie Vašich dokumentov. V prípade záujmu Vám vypracujeme registratúrny plán a poriadok.
Okrem toho Vám pomôžeme pri zriaďovaní Vášho vlastného 
registratúrneho strediska alebo archívu a správu Vašich 
dokumentov zabezpečíme prostredníctvom našich pracovníkoov aj vo Vašich priestoroch. V prípade potreby Vám zabezpečíme 
vytriedenie a skartáciu nepotrebných dokumentov. 

Zatvor

Elektronická technológia

Pokiaľ Vám papierové médium dokumentov nespĺňa vaše nároky 
na dostupnosť, rýchlosť a operatívu spracovania, ponúkame Vám možnosť digitalizácie dokumentov a vytvorenie elektronického archívu. Pri jeho vytváraní Vašimi vlastnými silami Vám prinášame ponuku predaja technických zariadení, ako sú vysokorýchlostné skenery, knižné skenery a veľkoplošné skenery renomovaných značiek. Pokiaľ uvážite, že obstaranie vlastných digitalizačných 
zariadení nie je pre Vás výhodné, ponúkame Vám v službe digitalizáciu Vašich dokumentov na našich zariadeniach, ktoré máme k dispozícii.

ZATVOR

Klasická technológia archivácie

Priamo zo zákona vyplýva pre Vás povinnosť vytvoriť záložnú kópiu Vašich papierových dokumentov a uložiť ju oddelene od originálov?Jednou z výhodných možností, ktorá je nenáročná na priestor a uskladnenie, je vytvorenie mikrofilmovej zálohy Vašich dokumentov. Ponúkame Vám preto predaj mikrofilmových zariadení (kamery, vyvolávacie automaty, čítacie zariadenia, scannery mikrofilmu a reprografické mikrografické zariadenia). V prípade záujmu Vám zabezpečíme mikrofilmovanie vašich dokumentov v službe. 

ZATVOR