konzultácie a poradenstvo: 

zriadenie registratúrneho strediska,  vytvorenie registratúrneho poriadku 
a registratúrneho plánu

správa registratúry:

preberanie, triedenie, označovanie, indexovanie, zakladanie a evidencia miesta uloženia registratúrnych záznamov, 
generovanie a tlač štítkov 
s čiarovým kódom pre 
označovanie registratúrnych záznamov, 
vyraďovanie a skartovanie ​registratúrnych záznamov

projektovanie a 
programovanie:

návrh a realizácia automatizovaných systémov riadenia procesov, 
dávkové procesy hromadného spracovávania údajov, dokumentov a grafických súborov, databázové riešenia

predaj a servis technických zariadení​:

mikrofilmové kamery, 
čítacie zariadenia pre mikrofilm,
digitalizačné zariadenia,
špeciálne krokové 
a dávkové skenery

filmovanie dokumentov 
na mikrofilm:

hromadné i krokové filmovanie papierových dokumentov,
filmovanie elektronických dokumentov z bežných 
grafických formátov

digitalizácia dokumentov: 

hromadné i krokové 
skenovanie dokumentov, 
skenovanie mikrofilmu, 
vyťažovanie textov 
z elektronických obrazov dokumentov, 
konverzie grafických formátov,
grafické úpravy naskenovaných obrázkov

technické zariadenia:

mikrofilmové, digitalizačné a archívne zariadenia

spotrebný materiál: 

mikrofilmy a chemický materiál na vyvolávanie filmov

programové vybavenie: 

aplikačné programové vybavenie dodávamých technických zariadení, 
program  MASCARA  
pre klasickú správu registratúrneho strediska 

Záručný a pozáručný servis

Na predávané technické zariadenia zabezpečujeme zmluvný záručný i pozáručný servis na celom území SR aj v ČR. 
Okrem základnej záruky (oprava a výmena vadných dielov) Vám ponúkame servisné zmluvy, kedy počas predplatných servisných služieb zabezpečujeme za zvýhodnených podmienok pravidelné základné profylaktické prehliadky a údržbu zariadení v záručnej i pozáručnej dobe.